ติดต่อเรา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
392 หมู่ 2   ตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
เบอร์โทรศัพท์ 0-3816-5844 เบอร์โทรสาร 0-3816-5843


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน