ภาพกิจกรรม
งานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ คร้ังที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ คร้ังที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่ 6-10 สิงหาคม 2562
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับประถมศึกษา ปี่ที่ 4-6
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชมเชย  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษา ปี่ที่ 1-3
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,12:45   อ่าน 768 ครั้ง